Volontär i Värmdö församling

Vill du bli Volontär i Värmdö församling?

Som församling på Värmdö vill vi vara med och bidra till ett bra lokalsamhälle. Vi vill se möjligheter i det att vi är många som hjälps åt. Vi vill vara med och möta utmaningarna. För att kunna bedriva bra verksamheter är vi många anställda och många som engagerar sig frivilligt i församlingens olika delar. Vill du bli en av oss?

Är du intresserad av att bli volontär för det område som intresserar dig. Hör av dig till oss
Behöver du få mer information om församlingens volontärarbete innan du bestämmer dig så berättar vi mer.
Välkommen!

Här behöver vi frivilliga:
Integration och inkludering (Se mer info nedan)
Besöktjänst och väntjänst
Kyrkskjuts för att skjutsa till och från verksamheter
Vägkyrka (Guida besökare i kyrkan)

Kontakt:
Anna Björnström, diakoniassistent, (arbetar tisdagar och torsdagar)
anna.bjornstrom@svenskakyrkan.se
08-5740 09 67
Camilla Ulén, präst
camilla.ulen@svenskakyrkan.se
08-574 009 47

 

Integration och inkludering
Som församling på Värmdö vill vi vara med och bidra till ett bra lokalsamhälle och en god integration. Vi vill lära känna de nyanlända i vår församling och öppna för gemenskap och delade sociala nätverk.
Hur kan vi som församling på bästa sätt stödja våra nyanlända och samtidigt växa i våra relationer som församlingsbor och anställda? Nu vill vi skapa mötesplatser med hjälp av dig som församlingsbo! Vill du bli volontär och engagera dig i integrationsarbete? Här kommer förslag på olika projekt där du behövs:

Nya Lyckebo
Lyckebo, det lilla huset på Sjöliden där Värmdö jolleseglare haft sin verksamhet, kommer från den 1 september att rustas för att bli församlingens nya hus för diakonal verksamhet. Här kan vi skapa mötesplats kring olika ”verkstäder” som slöjd/remake, IT-studio för jobbsök, juridisk rådgivning, odling, matlagning och så vidare.
Har du kunskaper i handarbete, slöjd, sömnad, matlagning, hantverk, cykelreparation, blombindning eller annat? Ett bra sätt att lära känna varandra och öva språk är att göra saker tillsammans.

Arbetsmarknadsgrupp
En av de viktigaste frågorna för etablering i samhället är att snabbt komma in i utbildning, förenings- och arbestliv. Redan finns en grupp av frivilliga som engagerat sig i frågan. Vill du aktivt vara med och dela ditt nätverk för ökad integration är engagemang i denna grupp ett bra tips!

Motion och språkträning
Varje torsdag klockan arrangerar Inlöparna Värmdö, som vi samverkar med, en löpning/promenad som utgår från modulhusen i Torsby kl 19.00. Ett roligt och enkelt sätt för nyanlända och etablerade att träffas.
Det finns också efterfrågan på språkträning i olika former.
Har du idéer? Hör av dig – du behövs!

Besöksgrupp Integration
Vill du bli vän-person och ta ett särskilt ansvar att träffas och lära känna någon eller några av de nyanlända? Eller kanske är ni några vänner som tillsammans vill engagera er. Det kan handla om allt från att träffas och prata en stund, laga mat tillsammans eller hjälpa till med jobb-och praktikfrågor samt blanketter. Vår nya mötesplats Lyckebo finns till förfogande.

Simskola
Många av de nyanlända kan inte simma. Barnen får lära sig i skolan, men för vuxna finns inte samma möjligheter.

Kommentarer inaktiverade.