Gravskötsel

En välvårdad kyrkogård är för många människor en plats som ger ro och tillfälle för eftertanke. Ansvaret för skötseln av kyrkogården delas mellan kyrkogårdsförvaltningen och gravrättsinnehavaren. För att hålla den i fint och värdigt skick sköter kyrkogårdsförvaltningen de gemensamma ytorna och du som gravrättsinnehavare ansvarar för att vårda graven.
Om du väljer att själv plantera blommor och sköta om graven måste du tänka på att du ska putsa gräskanter runt planteringsyta och sten samt hålla planteringsytan fri från ogräs.

För att underlätta kan du anlita kyrkogårdsförvaltningen för gravskötseln.
Från 2019 erbjuder vi nya skötselpaket. Sortiment och priser >>

Skötselavtalen löper på ett år och förlängs automatiskt varje år. Fakturering och betalning sker innan skötselsäsongen startar.
Planteringsytan ställs i ordning av förvaltningen och ska vara max 40 x 50 cm och helst fri från lösa dekorationer.

Nyhet – Perenna blompaket
Fler och fler övergår till att ha fleråriga växter, perenner, på graven i stället för ettåriga plantor. De perenna planteringarna är ett fint, prisvärt och miljövänligt alternativ. De klarar sig också bättre från hjortar och rådjur och tål torka bättre.
Vi har fem perenna alternativ som är framtagna för att vara fina under lång tid och de passar på de flesta gravar på Värmdö kyrkogård.
På vintern klipps inte vissnade växtdelar bort utan täcks i stället med löv och granris och på våren klipps de ned. Vid avslutat blomavtal återgår perennerna till kyrkogårdsförvaltningen.

De perenna alternativen
1. Stillheten – sol, halvskugga
2. Grönt kulturarv – sol, torrt
3. Solbädd – sol torrt
4. Rosa skyar – fukt
5. Lilla fält – sol, torrt 
Om du vill se planteringarna så finns det exempelplanteringar i Perenngården vid norra entrén (övre parkeringen) vid Värmdö kyrka.
Mer information finns också i vår folder Perenna planteringar >>

Om du sköter graven själv
Om du väljer att sköta graven själv måste du tänka på att putsa gräskanter och hålla planteringsytan fri från ogräs.

Servicestationer
Vi har nio servicestationer på kyrkogården. Där finns plastvas, planteringsspade, handkultivator och vattenkanna. Hjälp oss att sortera komposterbart och brännbart material i rätt sopkärl. Vatten finns i kranarna senast från mitten av maj till slutet av oktober.

Gravlyktor och marschaller
Gravlyktor och marschaller får placeras på graven under tiden 1 okt – 30 april. För att underlätta skötselarbetet och minska brandrisken ska lyktor tas bort under sommarsäsongen. Efter 1 maj samlar vi in de lyktor som hindrar förvaltningens skötselarbete. De förvaras i ett öppet förråd och kan hämtas när som helst, men kasseras efter ett år på grund av utrymmesskäl.

Brist på skötsel
Tyvärr förekommer brist på skötsel av gravar som saknar skötselavtal. Kyrkogårdsförvaltningen försöker på olika sätt få kontakt med anhöriga till gravar som inte hålls i vårdat skick.

Adressändring
Meddela oss din nya adress om du flyttar.

Kommentarer inaktiverade.