Gravskötsel

En välvårdad kyrkogård är för många människor en plats som ger ro och tillfälle för eftertanke. Ansvaret för skötseln av kyrkogården delas mellan kyrkogårdsförvaltningen och gravrättsinnehavaren. För att hålla den i fint och värdigt skick sköter kyrkogårdsförvaltningen de gemensamma ytorna och du som gravrättsinnehavare ansvarar för att vårda din grav. Om du vill hjälper vi dig att ta hand om gravskötseln.

Avtal för grundskötsel
Ettårsavtal som faktureras löpande inför varje kalenderår.
Treårsavtal där hela summan faktureras i förskott vid avtalets start.

I grundskötseln ingår att:
Vårstäda i april och ta bort vinterdekorationer.
Klippa gräset på graven under hela säsongen.
Kantskära planteringsytan och fylla på ny jord om det behövs.
Rensa planteringsytan från ogräs under maj-september. Beskära häck/växter inom gravplatsen och ansa blommor i gravrabatt. Gödsla och vattna vid behov.
Höststäda i oktober och ta bort sommarväxter.

Komplettera med plantering
Utöver grundskötsel kan du också beställa plantering. Perenna planteringar, vårblommor, sommarblommor, höstljung och dekoration till Alla Helgons dag. Snittblommor, övriga arbeten och ljuständning hjälper vi också till med.

Priser och sortiment hittar du här Prislista 2018

Perenna, fleråriga, planteringar kan du läsa mer om här >>

Beställ gärna den självvattnande planteringslådan ”Emperi”. Sommarblommorna växer sig dubbelt så stora i den näringsrika jorden med ständig tillgång till vatten.

Om du sköter graven själv
Om du väljer att sköta graven själv måste du tänka på att putsa gräskanter och hålla planteringsytan fri från ogräs.

Servicestationer
Vi har nio servicestationer på kyrkogården. Där finns plastvas, planteringsspade, handkultivator och vattenkanna. Hjälp oss att sortera komposterbart och brännbart material i rätt sopkärl. Vatten finns i kranarna senast från mitten av maj till slutet av oktober.

Gravlyktor och marschaller
Gravlyktor och marschaller får placeras på graven under tiden 1 okt – 30 april. För att underlätta skötselarbetet och minska brandrisken ska lyktor tas bort under sommarsäsongen. Efter 1 maj samlar vi in de lyktor som hindrar förvaltningens skötselarbete. De förvaras i ett öppet förråd och kan hämtas när som helst, men kasseras efter ett år på grund av utrymmesskäl.

Brist på skötsel
Tyvärr förekommer brist på skötsel av gravar som saknar skötselavtal. Kyrkogårdsförvaltningen försöker på olika sätt få kontakt med anhöriga till gravar som inte hålls i vårdat skick.

Adressändring
Meddela oss din nya adress om du flyttar.

Kommentarer inaktiverade.