Gravskick

Följande gravskick finns på Värmdö kyrkogård.

Kistgravplats
Gravplats för en eller flera kistor. Även urnor får gravsättas i graven. Gravrätt i 25 år. Möjlighet ges att ha gravsten eller annan anordning på graven. Plantering tillåten.

Urngravplats
Gravplats för en eller flera urnor. Gravrätt i 25 år. Möjlighet ges att ha gravsten eller annan anordning på graven. Plantering tillåten.

Askgravplats
Gravplats för urna av förgängligt material. Begränsad gravrätt. Skötseln utförs av kyrkogårdsförvaltningen.
Askan gravsättes på bestämd plats i askgravlunden och makar får möjlighet att gravsättas bredvid varandra. Anhöriga får närvara vid gravsättningen. Kyrkogårdsförvaltningen sätter upp en minnesskylt över den som är gravsatt. Man kan smycka med lösa blommor och gravljus på särskild plats.

Minneslund
Gravplats utan gravrätt. Anonym gravsättning – anhöriga närvarar inte vid gravsättning. Man vet ej var askan är gravsatt och ingen namnplatta sätts upp. Man kan smycka med lösa blommor och gravljus på särskild plats.

Spridning av aska
Önskar man sprida askan i till exempel naturen eller havet måste tillstånd för detta inhämtas hos länsstyrelsen för det län askan önskas spridas i. Observera att villkoren varierar från län till län.

Kommentarer är stängda