Gravskick

Följande gravskick finns på Värmdö kyrkogård.

Urn- och kistgravplats
Gravplats för urna eller kista. Gravrätt i 25 år. Möjlighet ges att ha gravsten eller annan anordning på graven. Plantering tillåten.

Askgravplats
Gravplats med möjlighet att gravsätta upp till två askor i samma grav. Askan gravsättes på bestämd plats i askgravlunden och anhöriga får närvara vid gravsättningen. Begränsad gravrätt. Kyrkogårdsförvaltningen sätter upp en minnesskylt över den som är gravsatt. Skötseln utförs av kyrkogårdsförvaltningen, men man kan smycka med lösa blommor och gravljus på särskild plats.

Minneslund
Gravplats utan gravrätt. Anonym gravsättning – anhöriga närvarar inte vid gravsättning. Man vet ej var askan är gravsatt och ingen namnplatta sätts upp. Man kan smycka med lösa blommor och gravljus på särskild plats.

Spridning av aska
Önskar man sprida askan i till exempel naturen eller havet måste tillstånd för detta inhämtas hos länsstyrelsen för det län askan önskas spridas i. Observera att villkoren varierar från län till län.

Kommentarer inaktiverade.