Värmdö kyrkogård

DSC00025

Värmdö församlings vackra kyrkogård är belägen invid kyrkan.

Sedan organisationsförändringen 1 januari 2000, då kyrka och stat skildes åt, finns vid kyrkogården två olika verksamheter, den offentliga begravningsverksamheten och den församlingsbundna serviceverksamheten.

Alla kyrkotillhöriga betalar en kyrkoavgift som betalas samtidigt som skatten. I den avgiften ingår en begravningsavgift på 14 öre. Alla, även icke kyrkotillhöriga, betalar begravningsavgiften och har därmed rätt till en gravplats i sin församling. Församlingarna tillhandahåller också begravningslokaler för icke kyrkotillhöriga – utan kristna symboler. I vår församling finns Värmdö bygdegård som alternativ till kyrkan.
Församlingen har ett avtal med Storkällans kyrkogård i Älta som har gravplatser för muslimer. I Storkällan sker också församlingens kremeringar eftersom vi inte har eget krematorium

Gravarna på kyrkogården är indelade i olika kvarter och som gravrättsinnehavare äger man sin grav. En gravrätt varar i 25 år men kan förlängas.

Det finns bevattningsanläggning för kyrkogården och vi har belysning på kyrkogårdens huvudgångar.

Gravstenskontroll
Förutom den löpande kontrollen av gravstenar kommer kyrkogårdsförvaltningen under 2017 att genomföra  genomföra en mer omfattande gravstenskontroll enligt Centrala gravvårdkommittén, CGK:s  regler. Syftet är att trygga att vi har en säker kyrkogård för besökare och personal. Behovet har uppkommit i hela Sverige efter att gravstenar har varit dåligt förankrade, fallit och orsakat allvarliga olyckor. Testet innefattar tre moment: ett lutningstest (enligt CGK:s tabell), ett belastningsprov (stenen ska klara 35 kg) och en dubbkontroll (stenen måste ha minst två godkända dubbar).

Om akut fara föreligger kan vi bli tvungna att lägga ner stenen eller stötta upp den med en tillfällig lösning tills gravrättsinnehavaren har åtgärdat fastsättningen permanent. Om vi bedömer en grav som osäker kontaktar vi innehavaren med ett brev. Detta arbete kommer att fortgå under 2017 och 2018.

Begravningsplatser – förr och nu
Här kan du läsa en kort historisk beskrivning av kyrkans begravningsplatser från medeltiden fram till i dag.
Kyrkans begravningsplatser förr och nu

Kommentarer är stängda