Värmdö kyrkogård

DSC00025

Värmdö församlings vackra kyrkogård är belägen invid kyrkan. Förutom sedvanliga gravplatser har kyrkogården en minneslund och en askgravplats. Värmdö kyrkogård är också en plats för stillhet och rekreation.

Det finns bevattningsanläggning för kyrkogården och vi har belysning på kyrkogårdens huvudgångar.

”Gå runt” på Värmdö kyrkogård
360-bilder av Värmdö kyrkogård >>

Byggnader vid kyrkan
Vid kyrkan äger församlingen, förutom kyrkan, sju hus. Det finns bland annat en klockstapel från år 1809, ett mindre gravkapell utan religiösa symboler, flera ekonomibyggnader samt Sockenstugan som är ett gammalt tingshus från år 1773. Sockenstugan används flitigt till församlingens egen verksamhet samt hyrs ut till bland annat dop- och begravningskaffe. Vid kyrkan ligger också fem hus som används och underhålls av Värmdö Skeppslags fornminnesförening.

Gravstenskontroll
Förutom den löpande kontrollen av gravstenar kommer kyrkogårdsförvaltningen under 2018 att genomföra  en mer omfattande gravstenskontroll enligt Centrala gravvårdkommittén, CGK:s  regler. Syftet är att trygga att vi har en säker kyrkogård för besökare och personal. Behovet har uppkommit i hela Sverige efter att gravstenar har varit dåligt förankrade, fallit och orsakat allvarliga olyckor. Testet innefattar tre moment: ett lutningstest (enligt CGK:s tabell), ett belastningsprov (stenen ska klara 35 kg) och en dubbkontroll (stenen måste ha minst två godkända dubbar).

Om akut fara föreligger kan vi bli tvungna att lägga ner stenen eller stötta upp den med en tillfällig lösning tills gravrättsinnehavaren har åtgärdat fastsättningen permanent. Om vi bedömer en grav som osäker kontaktar vi innehavaren med ett brev. Detta arbete kommer att fortgå under 2017 och 2018.

Begravningsplatser – förr och nu
Här kan du läsa en kort historisk beskrivning av kyrkans begravningsplatser från medeltiden fram till i dag.
Kyrkans begravningsplatser förr och nu

Kommentarer inaktiverade.