Upprop – Fadderhem!

Många unga ensamkommande rycks upp från sin trygghet
– tillsammans kan vi göra skillnad
Två år har gått sedan den stora flyktingströmmen 2015. Då mobiliserade goda krafter runt om i vårt land för att akut lösa de behov som uppstod för flyktingfamiljer och ensamkommande ungdomar. Många nyanlända har fått möjlighet att skapa sig en tillvaro i Sverige och en del av dem här på Värmdö.
Av de som kom ensamma år 2015 fyller nu flera 18 år. Då förväntas de lämna sitt boende i stödfamilj eller i de hem för ensamkommande där de haft sin trygghet och sin bas. De erbjuds boenden i för dem okända delar av Sverige där de saknar vänner och kontaktnät. Många av dessa ungdomar vill stanna i den region de känner sig hemma i och resultatet blir att de väljer att bo i mycket tillfälliga och utsatta boendesituationer, även på gatan.

Stockholms Stadsmission vädjar till alla församlingar i Stockholms stift:

Vi på Stockholms Stadsmission har startat ett projekt och efterlyser fadderhem som kan erbjuda boende. Fadderhemmen och ungdomarna får stöd i och ett mindre ekonomiskt bidrag genom projektet. Varje vecka tvingas ungdomar att flytta ifrån den trygghet de känner till. Många väljer istället att leva på gatan. Läget är brådskande.Vi har regelbundna informationsträffar för personer som är intresserade av att bli fadderhem.

Marika Markovits,
Direktor, Stockholms Stadsmission


Om fadderhemsprojektet
Projektet är ett samarbete med Stockholms stad som har gett Stockholms Stadsmission ett föreningsbidrag. Projektet ska stötta fadderhemmen och ungdomarna i asylprocessen.

Vad innebär det att bli fadderhem?
Som fadderhem upplåter du plats i ditt hem under en kortare period, ofta mindre än ett år. Du kan bli fadderhem oavsett familjekonstellation och det finns inga formella krav på fadderhemmen.

Vilket ansvar får jag för ungdomen som bor hos mig?
Ungdomen är över 18 år och vuxen i lagens mening. Men som ny Sverige kan ungdomen behöva mer eller mindre hjälp och vuxenstöd. Ungdomar som behöver mer stöd får det genom projektet.

Vilka är ungdomarna?
Fadderhem erbjuds ensamkommande ungdomar som sökt asyl som fyller eller har fyllt 18 år under perioden 1 juli 2017 till 30 juni 2018. Ungdomarna bor i Stockholm, går i gymnasiet och skulle utan ett fadderhem tvingas flytta till Migrationsverkets boende i annan kommun i väntan på asylbeslut.

Vilket stöd får jag som fadderhem?
Du som är fadderhem får tillsammans med ungdomen rådgivning och stöd kring asylprocessen. Du får också vägledning i hur man kan stödja den unge att hitta rätt hjälp inom vård, utbildning och socialt stöd.
Som fadderfamilj får du möjlighet till handledning genom Värmdö församling om du önskar det och vår ambition är att i den mån det behövs skapa nätverk för fadderhem och den inneboende.

Får jag någon ersättning?
Ja, fadderhemmen får ett bidrag för att täcka vissa omkostnader och ungdomarna får drygt 60 kronor om dagen i ersättning från Migrationsverket. Men åtagandet är framför allt ideellt.

Utökat socialt nätverk
Vill du engagera dig i fadderhemsprojektet men inte har möjlighet att ta emot en ungdom så finns det ändå mycket du kan hjälpa till med. Prata med oss.

Information och kontakt
Camilla Ulén, präst i Värmdö församling
08-574 009 47, camilla.ulen@svenskakyrkan.se
Mer information finns också på: stadsmissionen.se/fadderhem

Kommentarer inaktiverade.