Förtroendevalda i Värmdö församling

Kyrkofullmäktige
Ordinarie ledamöter

Gunilla Arbrink, ordf, KITIV
Fritz Mannich, vice ordf, KITIV
Christoffer Nathanson, KITIV
Lotta Danielsson, KITIV
Johan Broms, KITIV
Jenny Danielsson, KITIV
Andreas Ekeberg, KITIV
Eva Ekenberger, KITIV
Carl-Erik Roos, KITIV
Britt-Marie Rasmussen, KITIV
Petter Gottberg, KITIV
Kerstin Granelund, KITIV
Anne-Marie Wahlberg Andersson, KITIV
Per-Olov Johansson, KITIV
Agneta Kling, KITIV
Hans Wikström, KITIV
Lina Delde, KITIV
Jessica Halvardsson, KITIV
Jan Rudberg, KITIV
Kjell Torpman, KITIV
Britt-Marie Skoglund, KITIV
Camilla Lien, SKVF
Christer Hillerström, SKVF
Gunilla Kågström Aste. SKVF
Björn Cederwall, SKVF

Kyrkofullmäktige, ersättare
Sophia Tullgren, KITIV
Jan Dolk, KITIV
Annika Ludvigsson, KITIV
Gustaf Nordqvist, KITIV
Eva Nordqvist, KITIV
Roland Gustavsson, KITIV
Bengt Arbrink, KITIV
Mikael Larkner, KITIV
Birgitta Weldert Cederwall, SKVF

Kyrkorådet
Ordinarie ledamöter
Christoffer Nathanson, ordf, KITIV
Birgitta Schöllin, 1 vice ordf, KITIV
Johan Broms, 2 vice ordf, KITIV
Jenny Danielsson, KITIV
Gunilla Arbrink, KITIV
Andreas Ekeberg, KITIV
Eva Ekenberger, KITIV
Camilla Lien, SKVF
Kyrkoherden

Kyrkorådet, ersättare
Britt-Marie Rasmussen, KITIV
Carl-Erik Roos, KITIV
Anne-Marie Wahlberg Andersson, KITIV
Fritz Mannich, KITIV
Agneta Kling, KITIV
Per-Olov Johansson, KITIV
Christer Hillerström, SKVF

Kommentarer är stängda