Organisation

Så styrs Värmdö församling
Svenska kyrkan är en demokratisk folkkyrka och Värmdö församling styrs precis som kommunen av förtroendevalda. Det är kyrkoval vart 4:e år och 2001 var första gången det var val sedan kyrkan skildes från staten.

Kyrkofullmäktige som är församlingens högsta beslutande organ består av 25 ledamöter och 13 ersättare. Fullmäktige sammanträder 3 gånger/år.
Kyrkorådet består av 8 ledamöter och 8 ersättare.
Ledamöter och ersättare i kyrkofullmäktige och kyrkoråd hittar du här.

Sammanträdesdatum för 2019
Kyrkofullmäktige: 19 februari, 14 maj och 5 november.
Kyrkofullmäktiges sammanträden börjar kl 18.00 och är öppna för allmänheten.
Kyrkorådet: 5 februari, 23 april, 10 september och 22 oktober.
Kyrkorådets sammanträden börjar kl. 18.00 och är öppna för allmänheten.

Kommentarer inaktiverade.