Organisation

Så styrs Värmdö församling
Svenska kyrkan är en demokratisk folkkyrka och Värmdö församling styrs precis som kommunen av förtroendevalda. Det är kyrkoval vart 4:e år och 2001 var första gången det var val sedan kyrkan skildes från staten.

Kyrkofullmäktige som är församlingens högsta beslutande organ består av 25 ledamöter och 13 ersättare. Fullmäktige sammanträder 3 gånger/år.
Kyrkorådet består av 8 ledamöter och 8 ersättare.
Ledamöter och ersättare i kyrkofullmäktige och kyrkoråd hittar du här.

Sammanträdesdatum för 2018
Kyrkofullmäktige: 13 mars, 15 maj och 6 november.
Kyrkofullmäktiges sammanträden börjar kl 18.30 och är öppna för allmänheten.
Kyrkorådet: 13 februari, 17 april, 11 september och 23 oktober.
Kyrkorådets sammanträden börjar kl. 18.00 och är öppna för allmänheten.

FIN2012Läs gärna vår Församlingsinstruktion om du vill veta mer om församlingens verksamheter och övergripande mål.

Kommentarer inaktiverade.