Miljö

Värmdö församling arbetar sedan 2015 med Svenska Kyrkans miljödiplomering för en hållbar utveckling. Diplomeringen är uppdelad i tre faser och efter revision i maj 2017 blev vi godkända på Fas 1. Under miljömässan den 11 juni fick vi vårt diplom med följande motivering:
”Värmdö församling har visat prov på hög ambition, glöd och bredd i sitt miljöarbete. Ni vill värna skapelsen vi alla har ett ansvar för. Ett idogt och uthålligt arbete med miljödiplomering som spänner över alla verksamhets-områden har lett fram till det diplom som nu kommer att överräckas till församlingen.
På diplomet står Miljödiplom för fas 1, vilket innebär att ni tagit ett antal stora kliv på miljöstigen. Några steg på stigen är mer klimatsmart vegetarisk mat, och minskat matsvinn, miljöbudskap i gudstjänstens förbön, dedikerade miljö- och klimatgudstjänster, smartare och
renare resor, samt renare uppvärmning av församlingens fastigheter för att ta några exempel. Men kanske viktigast av allt är ert breda intresse, nyfikenhet och förmåga att ifrågasätta invanda beteenden och visa på nya möjligheter. Tillsammans vandrar ni miljöstigen för att bli en ännu grönare och skönare församling i allt ni gör. Vi som diplomerare önskar er Guds rika välsignelse i ert fortsatta arbete.”

Kontakt:
Hampus Befrits, 08-574 009 57
hampus.befrits@svenskakyrkan.se

Kommentarer inaktiverade.