Miljö

Värmdö församling arbetar sedan 2015 med Svenska Kyrkans miljödiplomering för en hållbar utveckling. Diplomeringen är uppdelad i tre faser och efter revision i maj 2017 blev vi godkända på Fas 1.

Fas 2
I början av sommaren blev Värmdö församling godkända för kyrkans miljödiplomering Fas 2. Arbetet utgår från att Guds skapelse är en gåva till oss människor, en gåva som vi har ett ansvar att förvalta, bruka och vårda. Vi är delar av en helhet, som kyrka, som församling och som individer. Våra val påverkar andra, i stort och smått. Ansvaret att värna skapelsen vilar på oss alla. Vi vill som församling bidra till en värld som håller, inte bara för oss utan även för kommande generationer.
Varmt välkomna till gudstjänsten i Värmdö kyrka den 13 oktober där vi firar miljödiplomeringen och får diplomet från Stockholms stift.

Gudstjänst – Vi firar församlingens miljödiplomering

Mellan Cappella, Hans Gårdh, Kerstin Alling, Anna Björnström
Söndag 13 oktober 11.00 i Värmdö kyrka


Fas 1
I maj 2017 blev vi godkända för Fas 1 med följande motivering:
”Värmdö församling har visat prov på hög ambition, glöd och bredd i sitt miljöarbete. Ni vill värna skapelsen vi alla har ett ansvar för. Ett idogt och uthålligt arbete med miljödiplomering som spänner över alla verksamhets-områden har lett fram till det diplom som nu kommer att överräckas till församlingen.
På diplomet står Miljödiplom för fas 1, vilket innebär att ni tagit ett antal stora kliv på miljöstigen. Några steg på stigen är mer klimatsmart vegetarisk mat, och minskat matsvinn, miljöbudskap i gudstjänstens förbön, dedikerade miljö- och klimatgudstjänster, smartare och
renare resor, samt renare uppvärmning av församlingens fastigheter för att ta några exempel. Men kanske viktigast av allt är ert breda intresse, nyfikenhet och förmåga att ifrågasätta invanda beteenden och visa på nya möjligheter. Tillsammans vandrar ni miljöstigen för att bli en ännu grönare och skönare församling i allt ni gör. Vi som diplomerare önskar er Guds rika välsignelse i ert fortsatta arbete.”

Kommentarer inaktiverade.