Miljö

Värmdö församling arbetar efter Svenska kyrkans modell för miljödiplomering för en hållbar utveckling.

Vi arbetar just nu för att bli diplomerade för Fas 1 i detta arbete  som säkrar att miljölagarna följs och att verksamheten bidrar till en hållbar utveckling. Allt från vårt praktiska arbete, förvaltning och kommunikation inkluderas.

Kontakt:
Hampus Befrits, 08-574 009 57
hampus.befrits@svenskakyrkan.se