Kyrkoval

 

Preliminärt valresultat 

Värmdö församling >>
Stockholms stift >>
Kyrkomötet >>


 

 

Kyrkofullmäktige, ditt lokala val, Värmdö församling
Du väljer till kyrkofullmäktige i din församling.
Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för den verksamhet som finns nära dig. Till exempel vilken verksamhet för barn och unga som ska finnas i församlingen, eller hur kör- och konsertverksamheten ska se ut.
I Värmdö församling finns en nomineringsgrupp, Kyrkan i tiden i Värmdö församling.
Kyrkan i tiden – presentation. Utdrag ur Kyrkfönstret >>
Kyrkan i tiden i Värmdö församlings hemsida >>

Val till stiftet, regionalt
Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. Stiftens främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom expertis inom flera områden. De kan till exempel bidra med kunskap i kyrkoantikvariska frågor, när en kyrka inom stiftet behöver renoveras.
På Stockholms stifts hemsida hittar du en förteckning över vilka grupper som ställer upp i stiftsvalet >>

Val till kyrkomötet, nationellt
Kyrkomötet är Svenska kyrkan högsta beslutande organ med 251 ledamöter. Det beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor. Kyrkomötet behandlar också frågor om hur kyrkan ska arbeta med klimatfrågan och vilka psalmer som ska finnas i psalmboken.
Här kan du se vilka grupper som ställer upp i valet till kyrkomötet och vad de står för >>

Mer information
www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

Kontaktperson för Kyrkan i Tiden i Värmdö församling:
Per-Olov Johansson tel 070-892 85 77

Stockholms Stift tel 08-508 940 00
Svenska kyrkan tel 018-16 96 00

 

Kommentarer är stängda