Kyrkoval

Söndag den 17 september 2017 är det kyrkoval.

I kyrkovalet görs val till tre olika nivåer som har olika funktioner i Svenska kyrkan..

Kyrkofullmäktige, ditt lokala val
Du väljer till kyrkofullmäktige i din församling eller, om din församling samverkar med andra församlingar i ditt pastorat.
Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för den verksamhet som finns nära dig. Till exempel vilken verksamhet för barn och unga som ska finnas i församlingen, eller hur kör- och konsertverksamheten ska se ut.
I Värmdö församling finns en nomineringsgrupp, Kyrkan i tiden i Värmdö församling.
Kyrkan i tiden i Värmdö församlings hemsida >>

Val till stiftet, regionalt
Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. Stiftens främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom expertis inom flera områden. De kan till exempel bidra med kunskap i kyrkoantikvariska frågor, när en kyrka inom stiftet behöver renoveras.
På Stockholms stifts hemsida hittar du en förteckning över vilka grupper som ställer upp i stiftsvalet >>

Val till kyrkomötet, nationellt
Kyrkomötet är Svenska kyrkan högsta beslutande organ med 251 ledamöter. Det beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor. Kyrkomötet behandlar också frågor om hur kyrkan ska arbeta med klimatfrågan och vilka psalmer som ska finnas i psalmboken.
Här finns en lista över vilka grupper som ställer upp i valet till kyrkomötet >>

Mer information
www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

Kontaktperson för Kyrkan i Tiden i Värmdö församling:
Per-Olov Johansson tel 070-892 85 77

Stockholms Stift tel 08-508 940 00
Svenska kyrkan tel 018-16 96 00

Kommentarer är stängda