Kyrkoval

Söndag den 17 september 2017 är det kyrkoval. I Svenska kyrkan är det val vart fjärde år och alltid den tredje söndagen i september.

I kyrkovalet väljs personer som ska få förtroendet att styra kyrkan de kommande fyra åren. Direkta val sker till kyrkofullmäktige i församlingen eller i pastoratet, till stiftsfullmäktige i stiftet och till kyrkomötet på den nationella nivån. De grupper som deltar i kyrkovalet kallas för nomineringsgrupper. Det är sammanslutningar och intressegrupper formade för att delta i kyrkovalet

Mer information
www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

Kontaktperson för Kyrkan i Tiden i Värmdö församling:
Per-Olov Johansson tel 070-892 85 77

 

Stockholms Stift tel 08-508 940 00
Svenska kyrkan tel 018-16 96 00