Kyrkoval

Söndag den 17 september 2017 är det kyrkoval. I Svenska kyrkan är det val vart fjärde år och alltid den tredje söndagen i september.

I kyrkovalet väljs personer som ska få förtroendet att styra kyrkan de kommande fyra åren. Direkta val sker till kyrkofullmäktige i församlingen eller i pastoratet, till stiftsfullmäktige i stiftet och till kyrkomötet på den nationella nivån. De grupper som deltar i kyrkovalet kallas för nomineringsgrupper. Det är sammanslutningar och intressegrupper formade för att delta i kyrkovalet

Vill du engagera dig i hur församlingen styrs?
I Värmdö församling finns två nomineringsgrupper, Kyrkan i Tiden i Värmdö församling och Samverkan för kyrkan i Värmdö församling.
Om du är intresserad av att ställa upp i kyrkovalet så kan du kontakta företrädare för någon av de två nomineringsgrupperna. Kontaktpersonerna för dessa grupper kan berätta mer för dig om hur du kan gå till väga i fortsättningen om du sympatiserar med deras åsikter och vill stödja dem. Du hittar kontaktpersoner för grupperna längst ner på sidan.

Skapa ny grupp
Det är också möjligt att skapa en ny nomineringsgrupp. Kanske är ni en grupp människor som vill lyfta fram och prioritera vissa frågor. Det krävs kandidater som vill ställa upp och som är valbara. Dessutom krävs ett antal personer som vill stödja denna nominering. Registrering av grupper och anmälan av kandidater ska vara inne senast 15 april 2017.

Mer information
www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

Kontaktperson för Kyrkan i Tiden i Värmdö församling:
Per-Olov Johansson tel 070-892 85 77

Kontaktperson för Samverkan för kyrkan i Värmdö församling:
Camilla Lien, tel 070-736 03 69

Stockholms Stift tel 08-508 940 00
Svenska kyrkan tel 018-16 96 00