Ge en gåva

Till församlingen

Du som vill ge en gåva till församlingen har möjlighet att göra det via:
Swisch: 123 511 11 90
Postgiro: 486 61 26-8
Bankgiro: 5552-8954
Märk gärna din gåva med t ex diakoni, musik, barn, ungdom om du vill rikta din gåva.


Värmdö Blomster- och Omsorgsfond – Plusgiro 46 49 07-5

Värmdö blomster- och omsorgsfond stöder den sociala och diakonala verksamheten inom Värmdö församling, genom hembesök, socialt stöd och utdelande av julblommor till äldre och utsatta.
Fonden instiftades 1939 till barnmorskan Maria Höglunds minne, och tar tacksamt emot gåvor till sitt arbete för behövande i Värmdö församling.
Med en penninggåva, stor eller liten, till Värmdö blomster- och omsorgsfond, kan man hedra minnet av någon i samband med begravning, gratulera till en födelsedag eller andra bemärkelsedagar såsom bröllop, dop och konfirmation.
Man kan också köpa fondens silversmycke (se bilden) med Värmdö kyrka. Finns både som brosch och hängsmycke  och passar bra som exempelvis dopgåva. Pris 160 kr.

Du kan också kontakta vår pastorsexp. 08 -574 009 40 och beställa en hyllnings- eller minnesadress.

Kommentarer inaktiverade.