Dataskyddsförordningen, GDPR

Svenska kyrkan har hanterat personuppgifter i flera hundra år på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt och det kommer vi att fortsätta göra. Just nu pågår en anpassning till GDPR.

Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation med miljontals personuppgifter. Personuppgifter (namn, adress, telefon, e‐post, personnummer) som lämnas i samband med anmälningar till församlingens verksamhet, sparas bara så länge verksamheten pågår. Dina uppgifter hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Personuppgifter som lämnas i samband med fakturor exempelvis gravskötsel och sommardagläger sparas enligt gällande bokföringsregler. Vid kursverksamhet i samarbete mellan församlingen och Sensus studieförbund lämnas personnumret till Sensus. Vid information om allergier/specialkost kan uppgifterna t.ex. lämnas ut till ansvarig för köket på eventuell kursgård. Vid lägerverksamhet behöver församlingen ta in uppgifter om din hälsa för att på bästa sätt kunna hjälpa dig om det skulle hända något på lägret. Uppgifter om hälsa behandlas konfidentiellt och raderas vid hemkomst. Ditt personnummer behövs för att vi ska kunna registrera din anmälan i församlingens verksamhetsregister. Har du skyddad identitet eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, skicka inte in din anmälan här, utan ta istället personlig kontakt med församlingen. Inom begravningsverksamheten, som Svenska Kyrkan hanterar på uppdrag av staten, gäller utöver GPDR andra lagar till exempel Begravningslagen och personuppgifterna hanteras då i enlighet med dessa lagar.
Du har enligt GDPR artikel 7 rätt att få besked om vilka personuppgifter församlingen har om dig och hur vi behandlar dina uppgifter. Observera att Värmdö församling enbart har tillgång till personuppgifter som behövs för församlingens egen verksamhet och inte har tillgång till uppgifter som finns hos andra församlingar. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. För att återta ditt samtycke eller för att få veta vilka uppgifter Värmdö församling behandlar/har om dig kan du kontakta församlingen via epost på  varmdo.forsamling@svenskakyrkan.se 

Här kan du läsa mer om hur och varför vi behandlar personuppgifter:
Om du är medlem i Svenska kyrkan
Om du skickar epost till oss
Om ditt barn ska döpas hos oss
Om ditt barn går i en barngrupp hos oss
Om du finns med på bild- eller filmmaterial
Om du ska konfirmeras hos oss
Om ni ska viga er hos oss

Kommentarer inaktiverade.