Författarkväll

Måndag 19 oktober 19.00 i Sjölidens kapell

Tomas Brytting
Livets mening – frågan och svaren

Människan är en meningssökande varelse som i såväl medgång som motgång vill veta om det finns en mening med det som sker.
Men frågan om livets mening går att tolka på många olika sätt. Tomas Brytting är professor i organisationsetik vid Ersta Sköndal Bräcke högskola och redaktör för en nyutkommen bok som har som ambition att vara ett underlag för samtal om livets mening. Bokens olika kapitel tar bland annat upp hur meningsfrågan tolkas och besvaras utifrån radikalt olika kulturella ”paradigm” eller förståelsehorisonter. Den redovisar också en undersökning där 500 svenskar blev uppringda och spontant fick svara på frågan: Vad är livets mening? Det visar sig att de allra flesta har ett svar men innehållet varierar stort. Den högintressanta frågan om också lidandet har en mening diskuteras i ett särskilt kapitel, liksom frågan huruvida materiella ägodelar kan ge livet en djupare mening. Under den här författarkvällen kommer Tomas också att presentera sina tankar kring hur ett konstruktivt gruppsamtal om livets mening skulle kunna genomföras.

 

Kommentarer inaktiverade.