Föredrag

Bemötande och kulturell kommunikation
med Dr Riyadh Al-Baldawi

Onsdag 4 december 19.00–20.30, Sjölidens kapell, Haghultavägen 25

Värmdö församling och Frivilliga Familjehem på Värmdö bjuder in till ett öppet föredrag på temat ”Bemötande och kulturell kommunikation” med Riyadh Al-Baldawi, docent i psykiatri och psykoterapeut.
Han forskar på temat migration och psykisk hälsa. Kvällens föredrag tar upp hur vi möts och kommunicerar över kulturvariationer.

Kommentarer inaktiverade.